Privacy Notice

Persoonlijke gegevens die u aan bpost bezorgt via onze website, in de app of via een ander soort webformulier worden verwerkt door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel). We gebruiken uw gegevens alleen om u de informatie te sturen die u vroeg of om een contract op te maken op uw verzoek. En we bewaren uw gegevens alleen voor de periode die nodig is om op uw vraag in te gaan.

Het is mogelijk dat uw gegevens beschikbaar zijn voor onze IT-providers die soms buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Ook zij zijn gebonden aan de Europese privacyregels.

Als u klant bent bij bpost, een webformulier invult om een contract af te sluiten of via een webformulier aangeeft dat u interesse hebt in onze diensten, dan bewaren we uw gegevens om u later te informeren over gelijkaardige diensten en acties. Dat doen we via post, telefoon of e-mail. We beroepen ons daarbij op het gerechtvaardigde belang en/of de “soft opt-in”-uitzondering. Wilt u die informatie niet meer ontvangen? Dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link die u per mail ontving toen u het webformulier invulde. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor profilering om u nog relevantere diensten aan te bieden, afgestemd op uw profiel en interesses.
bpost kan deze Persoonsgegevens ook gebruiken om u te contacteren in verband met marktstudies of tevredenheidsenquêtes om deze diensten te verbeteren.

Vult u uw gegevens in bij de leveringsvoorkeuren, My bpost, Mailbox Drop, Mobile Postcard, Verhuisdienst, de online verzendtool of verzending van geadresseerde of niet-geadresseerde reclame voor kmo’s? Dan is het mogelijk dat we die gegevens delen met advertentieplatformen zoals Google, Facebook, Twitter en LinkedIn. Tenminste als u een account hebt op die platformen met het e-mailadres dat u bij ons invult. Via die kanalen ziet u dan advertenties van ons, afgestemd op uw interesses.
Als deze derde partijen zich (i) buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zijn de maatregelen beschreven in de clausules van het modelcontract van de Europese Commissie aan hun opgelegd (ii) in de Verenigde Staten bevinden, verklaren zij dat zij de verplichtingen en de inhoudelijke garanties voorzien door de Privacy shield zullen respecteren.

Gebruikt u het webform nog voor een andere reden of in een andere hoedanigheid dan hierboven beschreven? Dan gebruiken we uw gegevens alleen opnieuw als u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft. Meestal gebeurt dat via een knop om akkoord te gaan.

Wilt u niet dat we uw persoonlijke gegevens verwerken of bewaren om u op de hoogte te houden van diensten die verband houden met diensten die u gebruikt of waarin u interesse hebt, of om gerichtere advertenties te tonen op basis van uw profiel? Stuur dan uw bezwaar naar bpost, Data Protection Office, Muntcentrum, 1000 Brussel. U moet uw brief dateren, ondertekenen en een bewijs toevoegen van uw identiteit. U kunt uw bezwaar ook online sturen via www.bpost.be/site/nl/privacy. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gegevens inkijken of aanpassen, of de verwerking ervan inperken. Gaat u niet akkoord met hoe we met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.